Projektopgaven

Du kan ikke læse dig til alt. Få inspiration til selv at samle mere viden gennem dine egne undersøgelser. Undersøgelserne kan fx indgå i din projektopgave.

Denne mappe er tom.

Spread the word

Lav en oplysningskampagne, fx med plakat, folder, hjemmeside eller reklamefilm. Oplysningskampagnen kan rette sig mod borgerne, politiet eller andre relevante målgrupper.

Byg en case

Prøv at opbygge en fiktiv case, der fortæller et offer for menneske-handels historie. Hvor kommer hun fra, hvor kom hun hen, og hvordan kom hun ud af situationen igen.

Spørg vennerne

Lav en undersøgelse, fx på Facebook, hvor du undersøger, hvad din familie og venner ved om menneskehandel.

Skab debat!

Organiser en paneldebat i klassen, fx i forbindelse med en fremlæggelse. Her mødes gruppens medlemmer som eksperter, der skal forsøge at påvirke publikum.

I Danmark kommer flest handlede kvinder fra Nigeria

Elevdebat