Om sitet

Oplysningssite om bekæmpelse af menneskehandel udviklet af Center mod Menneskehandel.

Skole.centermodmenneskehandel.dk er målrettet udskolingselever i folkeskolens 8.-10. klasse, med særlig vægt på elever i 9. klasse der skriver projektopgave eller lignende opgaver. 

På sitet vil du først og fremmest kunne få en forståelse af hvad menneskehandel er, og hvordan det bekæmpes. Du vil kunne finde en lang række fakta, og du vil undervejs kunne tjekke din egen viden med relevante quizzer. Endelig vil du også på sitet kunne finde forslag til undersøgelser der kan indgå i din opgave.  

Selvom der kan hentes meget faktuel viden på sitet, kan det ikke stå alene, men er tænkt som et supplement til undervisningen. Menneskehandel er et komplekst område, og der kan være brug for lærervejledning. Ideen med sitet er derfor også at lægge op til diskussion og refleksion i klassen med læreren som guide. Linksamlingen kan evt. bruges, hvis der er brug for at skaffe yderligere viden.

Spørgsmål eller forslag til forbedring modtages naturligvis gerne på Center mod Menneskehandels mail:

Center mod Menneskehandel´s hjemmeside

Sidst opdateret 08.04.2014