Om Center mod Menneskehandel

Center mod Menneskehandel er et statsligt projekt der organisatorisk er placeret i Socialstyrelsen. Centeret er landsdækkende.

Centerets opgave

  • identificerer, hjælper og støtter ofre for menneskehandel 
  • organiserer og udvikler den sociale indsats i kampen mod menneskehandel i Danmark
  • er en national vidensbank inden for menneskehandel
  • koordinerer samarbejdet mellem sociale organisationer og myndigheder i hele landet

Indsatsen rettes mod

Kvinder, mænd og børn handlet til fx prostitution, tiggeri, kriminalitet eller tvangsarbejde. 

CMM har siden det blev etableret i 2007 været i kontakt med tusindvis af personer via det opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøerne, i fængsler og asylsystemet, via mødesteder og mobile sundhedstilbud eller via samarbejdsparter som politiet, SKAT og fagforeninger.

Opgaven løses gennem

  • opsøgende, socialt arbejde i hele landet – på massageklinikker, på gaden, i fængsler og i asylsystemet
  • mødesteder, sundhedstilbud og beskyttelsestilbud til ofre for menneskehandel
  • HOTLINE 70 20 25 50

 

www.centermodmenneskehandel.dk

Sidst opdateret 06.01.2017