Definition

Menneskehandel er en proces, hvor en eller flere bagmænd har kontrol over den person, der er handlet

Denne mappe er tom.

Der er tre ting, du skal kunne krydse af, før der er tale om menneskehandel:

  1. der er foregået en handling: fx at en person er blevet flyttet fra et sted til et andet
  2. der er blevet anvendt et middel som fx bedrag, tvang eller trusler med
  3. det formål at udnytte personen, oftest til økonomisk fordel for bagmanden.

Den officielle definition af de samme tre punkter lyder:

"...det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer."

(Fra Palermo-protokollen, læs mere under Lovstof)