Bonusinfo

Måske arbejder du med andre emner end menneskehandel. På denne side kan du finde mere viden om menneskehandel til andre projektemner. Det kan fx være børnearbejde, kvinders rettigheder eller menneskesmugling.

Asyl og migration

Hvert år søger mennesker fra andre lande til Danmark. Nogle kommer på egen hånd, andre har fået hjælp undervejs. Nogle opholder sig illegalt, andre søger om asyl fordi de er flygtninge.

Børnearbejde

I Danmark må børn først arbejde fra de er 13 år gamle og kun i fritiden. Andre steder i verden må børn gerne arbejde. Men børn kan også være tvunget til at arbejde.

Kvinders rettigheder

I Danmark har kvinder og mænd samme rettigheder. Andre steder i verden er kvinders dårlige retsstilling med til at gøre dem sårbare for udnyttelse.

International kriminalitet

International kriminalitet er kendetegnet ved at den overskrider grænser. Det kræver derfor internationalt samarbejde at bekæmpe den.

Menneskesmugling

Illegal transport af mennesker over grænser kaldes for menneskesmugling. Menneskesmugling er ikke nødvendigvis forbundet med menneskehandel.

Prostitution

Prostitution er tilladt i Danmark. Men holdningerne til prostitution er delte. Mange ofre for menneskehandel ender i prostitution.
Sidst opdateret 29.01.2014